Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Tiểu Sử

 

 

   

 

     

 

 

 

Cố Mục Sư Phạm Xuân Thiều
(1942-2002)

 Mục Sư Phạm Xuân Thiều sinh ngày 6 tháng 4, 1942 tại Tống Vũ, Vũ Tiến, tỉnh Thái Bình, là con thứ 6 trong gia đình Cụ Cố Mục Sư Phạm Xuân Lai.

Năm 1953, cậu Phạm Xuân Thiều sớm trở thành một cô nhi của Cô Nhi Viện Tin Lành Hòn Chồng, Nha Trang, sau đó học xong Trung Học tại Phan Rang và Đà Lạt.  Năm 1962, quyết định dâng mình hầu việc Chúa.  Năm 1967, tốt nghiệp Thánh Kinh Thần Học Viện Nha Trang và phục vụ trong Ban Phát Thanh Tin Lành.

Năm 1968, Ban Trị Sự Tổng Liên Hội, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã chọn sinh viên Phạm Xuân Thiều đi du học tại Trường Cao Đẳng Thần Học Canada (1968-1969) và Đại Chủng Viện Gordon-Conwell, Hoa Kỳ (1970-1973).  Năm 1973, tốt nghiệp Phó Tiến Sĩ Thần Học (M.Div.)

1973-1975: Chánh Văn Phòng Tổng Liên Hội,

1974: được tấn phong Mục Sư ngày 11/4 tại Nhà Thờ Tin Lành  Sàigòn 155 Trần Hưng Đạo.

Ngày 28/4/1974: lập gia đình với Cô Đặng thị Phương Lan. 

Đầu năm 1975: Giám Học và Giáo Sư Thánh Kinh Thần Học Viện Nha Trang.

Năm 1976: sau khi Thần Học Viện bị đóng cửa, gia đình Mục Sư Phạm Xuân Thiều dời đến Nhà Thờ Tin Lành Nha Trang. 

1982-1988: được mời làm Phó Chủ Tọa Hội Thánh Nha Trang

Năm 1988: Trường Kinh Thánh được phép mở lớp đào tạo tại miền Bắc.  Mục Sư Thiều được giữ chức Giáo Sư trong các niên khóa từ tháng 7/1988-5/1993.  Tháng 5/1993 khi về lại Nha Trang, ông  thấy cơ thể suy yếu với nhiều căng thẳng dồn dập và tháng 9/1994, ông phải vào Sài-gòn để trị bệnh.  Dù hầu việc Chúa tự nguyện, ông đã âm thầm giúp đỡ giới trẻ trong việc học tập phục vụ Chúa. 

Ngày 24/6/2002, lúc 20 giờ 30, tại tư thất Hội Trưởng số 30 Hồ Hảo Hớn, trong ý định đời đời của Đức Chúa Trời, ông đã đột ngột từ trần sau một cơn đau tim, để lại cảm xúc bàng hoàng cho tang quyến là Bà Mục Sư, cậu Phạm Xuân Thiên Định với vợ là Cô Nguyễn Thị Ngọc Trinh và cậu Phạm Xuân Thiên Chương.  Đây cũng là cái tang lớn cho toàn thể Hội Thánh Tin Lành tại Việt Nam cũng như Hải Ngoại.