Thong Cong Tạp Chí Dưỡng Linh và Truyền Giảng
Giáo HạtSáchMục LụcBài Giảng
Updated 07/20/04
corner_p.gif (91 bytes)
Số Mới Phát Hành

Lại Một Mùa Giáng Sinh

Trong Mùa Giáng Sinh có hai điều rất gần nhưng khác nhau mà nếu không phân biệt, chúng ta sẽ rơi vào một nguy cơ rất lớn. Hai điều đó là thông lệ và truyền thống. Thật ra hai điều nầy cũng chỉ là một nhưng tùy thái độ của chúng ta mà nó trở thành thông lệ tầm thường hay truyền thống tốt đẹp. Thiệp Giáng Sinh, bài ca Giáng Sinh, quà Giáng Sinh, những buổi lễ Giáng Sinh... tất cả đều hay đẹp, nhưng khi nào những điều nầy trở thành thông lệ thay vì truyền thống, chúng ta sẽ ở trong một tình trạng vô cùng nguy hiểm. Ðây là tình trạng giả hình hay đạo đức giả, chỉ có hình thức bên ngoài mà thiếu đi thực chất bên trong. Chúng ta nói rằng người đời đã thương mại hóa Giáng Sinh nhưng chính chúng ta có thể cũng đã lãng quên ý nghĩa đích thực của Giáng Sinh mà không biết. Người đời sắm sửa Giáng Sinh mà không biết Giáng Sinh là gì, còn tín đồ thì bận rộn với Giáng Sinh mà có khi không biết vì sao mình bận rộn. Chúng ta có thể soạn bài giảng, tổ chức chương trình hay hát những bài ca Giáng Sinh mà không còn cảm xúc hay rung động trước tình thương bao la của Chúa.

Ðây thật sự là một nguy cơ vì vậy chúng ta cần tự nhắc chính mình: "Tôi đang làm gì đây? Tôi kỷ niệm Giáng Sinh như thế nào? Tôi đang theo một TRUYỀN THỐNG tốt đẹp hay chỉ lập lại những THÔNG LỆ xưa cũ?" Chúng ta hãy cùng nhau phản tỉnh và dùng Lời Chúa như một tấm gương để soi chính mình. Chúng ta cần tìm một gạch nối giữa lễ Giáng Sinh và chính mình.

Có rất nhiều nhân vật trong câu chuyện Giáng Sinh trong hai Phúc Âm Ma-thi-ơ và Lu-ca, nhưng chúng ta đặc biệt chú ý đến ba nhóm người sau đây để đối chiếu, so sánh; để tránh lỗi lầm hay học theo gương tốt của họ.

1. "Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo" (Ma-thi-ơ 2:4-6)

Thầy tế lễ cả là những người thuộc chi tộc Lê-vi, những người được biệt riêng để làm công tác tế lễ. Họ là hàng giáo phẩm của Do-thái giáo. Thời đó, hàng giáo phẩm không còn giữ tính cách thuần tôn giáo nhưng chịu ảnh hưởng chính trị rất nhiều. Phần lớn các thầy tế lễ thuộc phe Sa-đu-sê, chiếm đa số trong Tòa Công Luận, là hội đồng tôn giáo có phán quyết tối hậu. Thầy thông giáo là những người chuyên về luật Môi-se, thông thạo Kinh Thánh. Họ là những người biết lai lịch của Ðấng Mê-si-a và nơi sinh hạ của Ngài (Giăng 7:41-42; 52). Họ chứng kiến tận mắt việc những nhà thông thái phương Ðông hỏi thăm về Chúa. Khi vua Hê-rốt hỏi Ðấng Mê-si-a phải ra đời ở đâu, họ có thể trả lời ngay với trưng dẫn rõ ràng trong Thánh Kinh Cựu Ước (Ma-thi-ơ 2:5-6).

Ðây là những người biết Kinh Thánh, thông thạo Kinh Thánh nhưng vẫn là những người ngoài cuộc. Họ có thể biết tất cả về việc Chúa Giáng Sinh nhưng như Lời Chúa dạy: "Lòng chúng nó xa Ta lắm!" (Ma-thi-ơ 15:8b). Những nhà thông thái phương Ðông đã từ xa đi tìm, hỏi thăm, ra đi và gặp Chúa. Còn các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo ngồi một chỗ, biết tất cả để rồi cuối cùng chống Chúa nhiều hơn hết và chính họ là những người đã chủ trương giết Chúa (Ma-thi-ơ 26:3-4; 27:1). Ðây chẳng những là những người hờ hững trước sự giáng sinh của Chúa nhưng cũng là những người biết mà không làm hay làm ngược lại những gì mình biết.

Trong Hội Thánh thường có danh từ "tín đồ Nô-ên" để chỉ những người mỗi năm chỉ đi nhà thờ một lần vào dịp Giáng Sinh. Chúng ta cũng có thể thêm một danh từ nữa là "tín đồ không Nô-ên" ("không Nô-ên" là không có Chúa giáng sinh). Ðó là những người có thể có mặt ở nhà thờ thường xuyên, tham gia tích cực vào các sinh hoạt tôn giáo, biết rõ sự việc Chúa giáng sinh nhưng không bao giờ có Chúa giáng sinh trong cuộc đời của mình. Họ chỉ biết Chúa bằng lý trí mà không có Chúa trong tâm hồn. Câu "Chúa giáng sinh trong lòng" có thể đã trở thành sáo ngữ, nhưng Chúa giáng sinh trong lòng là điều chúng ta cần có. Hãy để cho Chúa Giê-xu thật sự giáng sinh trong lòng chúng ta để chúng ta không phải là những tín-đồ-không-có-lễ-giáng-sinh ("tín đồ không Nô-ên"). "Ðấng Christ phải sinh tại đâu?" Chẳng những tại "Bết-lê-hem, xứ Giu-đê" nhưng cũng phải một lần nữa tại trong tâm hồn của chính tôi để tôi không rơi vào lỗi lầm của các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo, chỉ biết Chúa Giê-xu có giáng sinh mà không có Chúa Giê-xu giáng sinh trong tâm hồn!

2. "Mấy kẻ chăn chiên" (Lu-ca 2:8-20)

Không mùa Giáng Sinh nào chúng ta lại không nhắc đến những người chăn chiên. Chúng ta nhắc đến họ như một thông lệ xưa cũ hay theo một truyền thống tốt đẹp? Ðiều thích thú nhất về những người chăn chiên là họ là những con người bình thường. Chúa không đòi hỏi chúng ta phải sống phi thường, chỉ cần bình thường như những gã chăn chiên. Ðây là những điều bình thường của họ:

bullet

(1) "Thức đêm canh giữ bầy chiên" (c. 8b): Chúng ta có thể nhìn thấy chính mình qua hình ảnh những người chăn chiên thức đêm canh giữ bầy chiên. Ðó là công việc hằng ngày của họ như chúng ta đi làm từ sáng đến tối hay làm "ca" 2, "ca" 3, đi đưa báo lúc sáng sớm hay đưa pizza vào buổi tối... Ðó là công việc bình thường hằng ngày.

bullet

(2) "Sợ hãi"(c.9b): Những người chăn chiên đang thức đêm giữ chiên thấy vinh quang của Chúa thì sợ. Ðây là phản ứng tự nhiên. Chúng ta cũng có những cái sợ tương tự: sợ điều mới lạ, sợ thay đổi, sợ tương lai...

bullet

(3) Nghe những lời thiên sứ phán (c 10-12): Những người chăn chiên nầy là những người đầu tiên được nghe Tin Lành. Tin Lành đó được tiếp tục loan báo và chúng ta cũng được nghe như họ, không trực tiếp từ thiên sứ nhưng qua lời Thánh Kinh, qua các bài giảng, qua sách vở, qua lời chứng của người khác...

bullet

(4) Ðáp ứng tự nhiên (c. 15): Sau khi nghe lời thiên sứ phán, những người chăn chiên đã đáp ứng tự nhiên: Chúa đã cho biết thì chúng ta hãy đến đó xem! Họ vâng lời cách tự nhiên.

bullet

(5) "Thuật lại" (c. 17): Ðây cũng là điều bình thường: nghe, thấy và móc nối hai việc đó lại với nhau: thuật lại những gì đã nghe ngoài đồng và những gì đang nhìn thấy nơi máng cỏ.

bullet

(6) "Trở về làm sáng danh và ngợi khen Ðức Chúa Trời" (c. 20): Những người chăn chiên trở về ca ngợi và làm rạng Danh Chúa vì một lý do mà thôi, đó là "về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình." Họ nghe thiên sứ phán, những gì họ thấy đúng như lời họ nghe và vì vậy họ ca ngợi Chúa.

Nếu phải đối chiếu giữa các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo với những người chăn chiên, chúng ta có thể nói rằng các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo biết trong trí óc của mình còn những người chăn chiên sống với kinh nghiệm của họ. Chúng ta không gạt bỏ sự hiểu biết của trí óc và lý luận, tuy nhiên, nếu chỉ biết bằng trí óc mà thiếu đi lòng tin chân thành để đưa vào kinh nghiệm thì hiểu biết của chúng ta vô ích. Chúng ta cần có "kinh nghiệm giáng sinh" như những người chăn chiên hơn là "kiến thức giáng sinh" như các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo.

Như những người chăn chiên bình thường, chúng ta cần đáp ứng đúng với những gì Chúa làm cho chúng ta. Chúa đã đến với những người chăn chiên trong chỗ đứng của họ, trong việc làm thường nhật, trong hoàn cảnh đặc biệt của họ. Chúa cũng đến với chúng ta như vậy. Câu Kinh Thánh: "Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Ðức Chúa Trời mà làm" (I Cô-rinh-tô 10:31) cho thấy trong mọi hoàn cảnh của đời sống, mục đích duy nhất của chúng ta là làm rạng Danh Chúa như những nguời chăn chiên đã làm trong cuộc sống thường nhật của họ. Chúa không đòi hỏi hơn những gì chúng ta có hay không thể làm. Vấn đề quan trọng là chúng ta đáp ứng như thế nào với những gì Chúa đã cho chúng ta biết. Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và những người chăn chiên đều biết Ðấng Christ sinh ra tại Bết-lê-hem, nhưng chỉ những người chăn chiên nói với nhau rằng, "Chúng ta hãy tới thành Bết-lê-hem xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay." Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo lẽ ra cũng phải vội vàng đi đến Bết-lê-hem và trở về làm sáng danh và ngợi khen Ðức Chúa Trời, nhưng điều đó đã không xảy ra. Vấn đề không phải là Chúa không cho chúng ta biết nhưng là chúng ta làm gì với những điều mình biết.

Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo biết nhưng đã không làm gì cả. Những người chăn chiên được Chúa cho biết và đã làm theo những gì mình biết và Danh Chúa được vinh hiển. "Danh Chúa được vinh hiển" chính là mục đích của lễ Giáng Sinh, theo lời bài hát của các thiên sứ ("Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao"). Ðể Giáng Sinh không phải là một thông lệ nhưng là một truyền thống làm sáng Danh Chúa, chúng ta phải thực hành những gì Chúa đã cho chúng ta biết. Biết Chúa giáng sinh, chúng ta phải sống làm rạng Danh Ngài về những điều chúng ta đã nghe, đã thấy, đã kinh nghiệm.

3. "Ma-ri" (Lu-ca 2:18-19)

Mỗi mùa Giáng Sinh, chúng ta chẳng những nhắc đến những người chăn chiên nhưng cũng nhắc đến bà Ma-ri, người đã sinh hạ Chúa Giê-xu. Giáo lý về trinh nữ Ma-ri là một trong những đề tài tranh luận giữa Công Giáo và Tin Lành. Chúng ta đều tin Chúa Giê-xu "sinh bởi nữ đồng trinh Ma-ri" nhưng người Công Giáo đã tôn sùng bà quá đáng còn người Tin Lành thì lại nói đến bà quá ít. Ma-ri là người phụ nữ được ơn, nhưng nhìn lại quãng đường bà đã đi qua và đặt mình vào tâm trạng của Ma-ri chúng ta sẽ thấy rằng ơn Ma-ri đã nhận đi chung với những thách thức vô cùng to lớn. Là một trinh nữ nhưng bà đã mang thai, ngoài thiên sứ Gáp-ri-ên đến báo tin và nguời bà con là Ê-li-sa-bét, ai biết được cho bà nỗi khổ của người con gái chưa lập gia đình mà đã mang thai. Chính vị hôn phu là Giô-sép cũng đã định âm thầm từ hôn nếu không có thiên thần đến báo mộng. Sắp đến ngày sinh thì vì chiếu chỉ của nhà vua, bà đã phải di chuyển mấy ngày đường cực nhọc để trở về quê của chồng. Rồi đứa con đầu lòng đã được sinh ra trong khung cảnh cùng cực nhất, "lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ!" Giữa khung cảnh đó, những người chăn chiên xuất hiện, thuật lại cho bà nghe về những gì xảy ra đêm hôm đó ngoài đồng nội... Chắc hẳn Ma-ri đã ngỡ ngàng, xúc động, vui buồn lẫn lộn giữa khung cảnh chuồng chiên máng cỏ và câu chuyện diệu kỳ của những người chăn chiên. Ma-ri đã làm gì? Bà "ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng" (c. 19).

Phản tỉnh và dùng Lời Chúa làm tấm gương soi là điều chúng ta cần làm trong mùa Giáng Sinh. Mỗi Giáng Sinh trí óc chúng ta ngập tràn với bao nhiêu chương trình, bao nhiêu bận rộn. Ðiều chúng ta cần làm hơn cả là dành thì giờ yên lặng để ghi nhớ và suy nghĩ. Tác giả Richard Foster nói: "Nông cạn, hời hợt là sự rủa sả của thời đại chúng ta" (Superficiality is the curse of our age). Chúng ta sống trong một xã hội dư thừa vật chất nhưng thì giờ để yên lặng và suy nghĩ là điều chúng ta không có. Ðể Giáng Sinh không phải là một thông lệ, ta cần dành thì giờ ghi nhớ và suy nghĩ trong lòng về những sự việc và ý nghĩa của lễ Giáng Sinh.Trí óc bà Ma-ri chắc hẳn đã tràn ngập bao nhiêu điều dồn dập trong mấy tháng ngắn ngủi, nhưng bà đã biết yên lặng ghi nhớ và suy nghĩ trong lòng.

Có bao giờ Bạn dành thì giờ ngồi yên lặng để suy nghĩ về lễ Giáng Sinh không? Mùa Nô-ên về, Bạn có dành thì giờ đọc lại những phần Kinh Thánh nói về giáng sinh để chiêm nghiệm, suy tư và học hỏi không? Giữa những bận rộn, ồn ào của mùa Giáng Sinh, ngay cả những bận rộn, ồn ào thích đáng trong nhà thờ, chúng ta cũng nên dành thì giờ để ghi nhớ và suy nghĩ trong lòng. "Ghi nhớ" mang ý nghĩa ghi tạc vào lòng, trân quý như bảo vật. Chúng ta cần có Lời Chúa để ghi nhớ và suy nghĩ trong lòng. Sứ đồ Phao-lô nói: "Nguyền xin lời của Ðấng Christ ở đầy trong lòng anh em và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan" (Cô-lô-se 3:16a).

Có lẽ không có gì về lễ Giáng Sinh mà Bạn không biết: từ lời tiên tri trong Cựu Ước đến câu chuyện trong Tân Ước, nhưng Bạn biết những điều đó như những sự kiện quen thuộc hay nó đã đụng đến tấm lòng của Bạn? Và khi đã biết, Bạn có làm như những gã chăn chiên để Danh Chúa được vinh quang hay không? Lễ Giáng Sinh sẽ qua và chúng ta cũng sẽ quên vì vậy ghi nhớ và suy nghĩ trong lòng cũng là điều không thể thiếu trong mỗi mùa Giáng Sinh.

Mùa Giáng Sinh cũng được gọi là Mùa Vọng. "Vọng" nghĩa là trông mong, hướng về. Chúng ta cần hướng về Chúa giáng sinh, về những lời Kinh Thánh liên quan đến giáng sinh để suy nghĩ, để phản tỉnh, để biết ơn Chúa và sống xứng đáng với tình yêu Ngài dành cho chúng ta.

Mục Sư Nguyễn Thỉ

 

Thông Công 155

tri.gif (56 bytes)   Tấm Thiệp Giáng Sinh
Mục Sư Nguyễn Thỉ
tri.gif (56 bytes)  

Người Ðược Ơn Chúa

Mục Sư Nguyễn Ðăng Minh
tri.gif (56 bytes)   Lại Một Mùa Giáng Sinh
Mục Sư Nguyễn Thỉ
tri.gif (56 bytes)   Món Quà Vừa Ý Nhất
Minh Nguyên
tri.gif (56 bytes)   Sinh Hoạt Giáo Hạt
tri.gif (56 bytes)  

Làm Thế Nào Ðể Giải Quyết Nan Ðề Trong Hội Thánh

Mục Sư Richard Woodward
tri.gif (56 bytes)   Thánh Kinh Thần Học Viện
Mục Sư Nguyễn Anh Tài
tri.gif (56 bytes)   Phụ Nữ Trong Kinh Thánh
Minh Nguyên
tri.gif (56 bytes)   Bình An Với Chúa
Billy Graham
tri.gif (56 bytes)   Tin Tức Vui Buồn
Please use these Unicode Fonts | Arial | Times New Roman | Verdana | Courier New | Unicode Font |
                               Copyright © 1999-2001 Vietnamese District of the C&MA  (VNDCMA · Vndistrict.org)