Home

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ
Vån Ph¦m Tin Lành


      

 

 

     Một cơ quan Văn Phẩm Cơ Đốc cung cấp đủ các loại KINH THÁNH, THÁNH CA. Sách về Thần Đạo, sách giải nghĩa Kinh Thánh, sách giáo lý, Bồi linh, Chứng Đạo, CD Nhu Liệu Thánh Kinh. 

Vietnamese Christian Literature

2275 W. Lincoln Avenue., Anaheim , CA 92801
E-mail: vanpham_giaohat@yahoo.com

P.O. Box 2468. , Fullerton CA 92837
Phone: (714) 999-9507 & 491-8007 - Fax: (714) 491-8912

Bảng Liệt Kê Văn Phẩm

Năm 2006

(Giá tiền có thể tăng giảm tùy theo từng đợt tái bản)

 

TÊN SÁCH

TÁC GIẢ / XUẤT BẢN

GIÁ TIỀN

1

10 Câu Hỏi Khó Về Niềm Tin Cơ-Ðốc

TÐ. Trần Tấn Hưng

$10.00

2

41 Năm Hầu Việc Chúa với Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1920-1961

Mục I. R. Stebbins

$12.00

3

52 Bài Học Kinh Thánh Hằng Tuần Cho Các Tư Gia

Dr. Paul Younggi Cho

$10.00

4

95 Luận Ðề Tiến Sĩ Martin Luther

Ông Phạm Quang Trọng

$02.00

5

Ai Chết Cho Ai, Ai Sống Cho Ai

Nguyễn Huệ Nhật

$18.00

6

Ân Tứ Nói Tiếng Lạ

Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

$01.00

7

Áo Choàng Cầu Nguyện

Bill Norton

$06.00

8

Bài Học Sách Công Vụ

Cố Mục Sư Lê Hoàng Phu

$10.00

9

Bài Học Sách Thi Thiên

Cố Mục Sư Lê Hoàng Phu

$10.00

10

Bài Học Thư Côlôse

Bà QPMS Phạm Văn Năm

$08.00

11

Bài Học Thư Phi-Líp

Cố Mục Sư Lê Hoàng Phu

$10.00

12

Bạn Là Ai?

Xuân Thu

$05.00

13

Bảy Ðiều Căn Bản Cho Gia Ðình Tươi Vui

Mục Sư Phan Thanh Bình

$15.00

14

Bảy Ðịnh Luật Của Người Lãnh Ðạo Thuộc Linh

 

$10.00

15

Bảy Kỳ Quan Của Sự Cầu Nguyện (Eng ố Viet)

Armin R. Gesswein

$03.00

16

Bệnh Viện Thuộc Linh

J. Oswald Sanders

$07.00

17

Bible Hanbook (New & Old Testaments)

Dick Woodward

$10.00/Q

18

Biết Rõ Ðiều Bạn Tin

Paul E. Little

$10.00

19

Bóng Mát Giữa Sa Mạc

Cố Mục Sư Lê Văn Thái

$08.00

20

Bộ Hành Qua Cựu Ước

Bruce H. Wilkinson

$10.00

21

Bốn Mươi Sáu Năm Chức Vụ

Cố Mục Sư Lê Văn Thái

$08.00

22

Bốn Phương Diện Tin Lành

A.B. Simpson

$05.00

23

Bửu Thạch Trong Sách Các Quan Xét

Lê Minh

$06.00

24

Các Nguyên Tắc Giảng Lời Chúa

Jesse K. Moon

$10.00

25

Cách Soạn Bài Giảng

Cố Mục Sư Lê Văn Thái

$06.00

26

Cất Cánh Bay Cao

A.W. Tozer

$10.00

27

Chắp Cánh Bay Cao

Ái Tâm

$05.00

28

Chân Giả Luận

 

$02.00

29

Châu Ngọc Thi Thiên I & II (Trọn bộ)

Cố Mục Sư Lê Văn Thái

$22.00

30

Chiến Lược Hội Thánh Tăng Trưởng

Benjamin P. Shinde

$20.00

31

Chiến Sĩ Thập Tự

Cố Mục Sư Lê Văn Thái

$10.00

32

Chiến Trường của Tâm Trí

Joyce Meyer

$10.00

33

Chiếu Sáng Thế Giới

Peter C. Wagner

$10.00

34

Cho Tôi Chia Xẻ Niềm Tin

Dr. Ðỗ Lê Minh

$06.00

35

Chú Giải Các Sách Tiên Tri

Giáo Hạt VN/HK ố Ô.Trần N. Bản

$05.00

36

Chuyện Hay Ý Ðẹp I, II, III, IV

Mục Sư Nguyễn Thanh Bình

$15.00/Q

37

Chuyện Lứa Ðôi

Minh Nguyên

$15.00

38

Chữ Hiếu Trong Cơ Ðốc Giáo

Minh Nguyên

$01.00

39

Chứng Ðạo Chỉ Nam

Mục Sư Phạm Văn Năm

$05.00

40

Con Ðường Ðức Tin

Mục Sư Phạm Xuân Bahnar Trung

$06.00

41

Cơ Ðốc Giáo Thuần Nhất

M.C. Griffiths

$05.00

42

Cuộc Chiến Ðấu

John White

$07.00

43

Cuộc Ðời Chúa Giê-Xu Christ

Maureen Clarke

$01.00

44

Cựu Ước Giản Lược / Tân Ước Giản Lược

Huang Sabin

$08.00/Q

45

Dâng Trọn Cuộc Ðời

Mục Sư & Bà Phạm Văn Năm

$10.00

46

Dâng Trọn Cuộc Ðời

Micheal Griffiths

$06.00

47

Dòng Thơ Tâm Nguyện 3 & 4

Thơ Thái Trịnh

$10.00/Q

48

Ðạo Ðấng Christ

R.P. Chavan

$04.00

49

Ðể Cảm Thông Nhau

Paul Tournier

$08.00

50

Ðếm Các Phước Lành Chúa Ban

Mục Sư Dương Kỳ

$06.00

51

Ðời Sống Sung Mãn (Eng - Viet)

Tài Liệu Phát Triển Giáo Dục Thần Học

$10.00

52

Ðời Sống Không Có Xung Ðột

Joyce Meyer

$10.00

53

Ðón Bình Minh

Ai Tâm

$05.00

54

Easy Vietnamese Cooking

Ngoc Nhan & Catherine Sox

$20.00

55

Gây Dựng Gia Ðình Vững Mạnh

Minh Nguyên

$10.00

56

Giải Ðáp Cho 20 Nan Ðề Của Chúng Ta

Văn Phẩm Nguồn Sống

$02.00

57

Giáo Lý Căn Bản

T.C. Hammond (Sách Dịch)

$07.00

58

Hành Trình Vào Sự Sống

Tranh ảnh về nếp sống Cơ Ðốc Nhân

$00.50

59

Hành Trình Vào Vĩnh Cữu

John Bunyan

$04.00

60

Hãy Biết Tại Sao Chúng Ta Tin

Paul E. Little

$05.00

61

Hiểu Biết Chân Lý I & II

Mục Sư Phan Thanh Bình

$10.00/Q

62

Hội Thánh Ngày Nay

Paul W. Powell

$08.00

63

Hội Thánh Ta

Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

$20.00

64

Hội Thánh Theo Ðúng Mục Ðích

Rick Warren

$15.00

65

Hội Thảo Hội Thánh Theo Ðúng Mục Ðích

Rich Warren

$07.00

66

Học Kinh Thánh Thư Phi-Lê-Môn

Mục Sư Nguyễn Thỉ

$01.00

67

Hương Vị Mới (Quyển 3)

Ðoàn Phụ Nữ

$10.00

68

Jesus Cứu Chúa Tôi (Từ Giăng Báp-Tít Ðến Ni-Cô-Ðem)

Mục Sư Phan Thanh Bình

$15.00

69

Jesus Cứu Chúa Tôi (Từ Giếng Gia-cốp Ðến Bài Giảng Trên Núi)

Mục Sư Phan Thanh Bình

$15.00

70

Jesus Cứu Chúa Tôi (Từ Bết-lê-hem Ðến Na-xa-rét)

Mục Sư Phan Thanh Bình

$15.00

71

Jesus Cứu Chúa Tôi (Lời Ngài Dạy)

Mục Sư Phan Thanh Bình

$15.00

72

Khảo Học Thư Ga-La-Ti

Cố Mục Sư Lê Hoàng Phu

$10.00

73

Làm Gì Cho Ðến Khi Ðấng Christ Ðến?

Dr. Dale Johnsen

$10.00

74

Lãnh Ðạo Thuộc Linh Và Hội Chúng

Xuân Thu

$05.00

75

Lịch Sử Các Nhà Truyền Giáo Trứ Danh

Mục Sư Châu Tấn Nẫm

$15.00

76

Lịch Sử Phấn Hưng Thế Kỷ XX (Quyển 1 & 2)

Thần Học Phúc Âm

$10.00/Q

77

Lịch Sử Truyền Giáo Thế Giới

Cố Mục Sư Lê Hoàng Phu & Rev. Nguyên

$10.00

78

Linh Lực Do Cầu

E.M. Bounds

$05.00

79

Lòng Người

Doulous

$03.50

80

Lời Lạ Lùng I, II, III (Tài Liệu Ðố Kinh Thánh Trọn Năm)

Ban Cơ Ðốc Giáo Dục Hội Thánh Kent

$20.00

81

Luyến AÔi Trong Ý Chúa

Adrian Chua

$06.00

82

Mối Tình Tuyệt Ðẹp Trong Chúa

Nguồn Suối Tâm Linh

$12.00

83

Một Thoáng Tuổi Thơ

Nhà Sách Phúc Âm

$08.00

84

Mối Tình Tuyệt Ðẹp Trong Chúa

Hoàng Trọng

$12.00

85

Muôn Vật

Homera Homer-Dixon

$06.00

86

Năm Ngôn Ngữ Của Tình Yêu

Gary Chapman

$10.00

87

Năng Lực Trong Lời Cầu Nguyện Của Cha Mẹ

Stormier Omartian

$10.00

88

Nếu Không Chỉ Nhờ Ân Ðiển của Ðức Chúa Trời

Joyce Meyer

$10.00

89

Nghệ Thuật Nấu Ăn

Cụ Lương Bá Nho

$08.00

90

Nghệ Thuật Nói Trước Công Chúng

Nguyễn Hiến Lê

$10.00

91

Nghênh Ðón Vua Trở Lại

Dr. Keith M. Bailey

$10.00

92

Nghĩ Cho Nhau Và Sống Cho Nhau

Mục Sư Phan Thanh Bình

$15.00

93

Nguyên Tắc Và Phương Pháp Truyền Bá Phúc Aạm

Nguyên Phu Lê

$ 8.00

94

Người Truyền Ðạo Của Ðức Chúa Trời

Cố Mục Sư Lê Văn Thái

$05.00

95

Nhu Liệu Thánh Kinh 2005 (CD)

Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

$20.00

96

Những Bước Ðầu Trong Niềm Tin Cơ Ðốc

Văn Phẩm Nguồn Sống

$08.00

97

Những Người Phụ Nữ Trong Cựu Ước

Abraham Kuyer

$08.00

98

Những Thí Dụ Và Ẩn Dụ Của Chúa Chúng Ta

Campbell Morgan

$15.00

99

Những Ðiềm Báo Về Ngày Tận Thế

Mục Sư Nguyễn Văn Bình

$12.00

100

Niềm Tin Biện Giải

Ravi Zacharias

$08.00

101

Niềm Tin Căn Bản / Basic Doctrine (Viet ố Eng)

Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

$01.50

102

Niềm Tin Và Ðời Sống Lứa Ðôi

Minh Nguyên

$03.00

103

Nói Nhỏ Với Tay Ðánh Lưới Người

Horatius Bonar

$03.00

104

Nước Mắt Và Nụ Hồng

Ái Tâm

$05.00

105

Phép Lạ Rừng Xanh

Bà QPMS Phạm Văn Năm

$08.00

106

Phụ Nữ Với Tin Lành (Nữ Anh Hùng Aãn Ðộ)

Pandita Ramabai

$02.00

107

Phước Âm Yếu Chỉ

Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

$00.50

108

Phương Pháp Chia Xẻ Lời Chúa

T. M

$08.00

109

Phương Pháp Giảng Giải Kinh

Mục Sư Tô Văn Út

$15.00

110

Phương Cách Rao Giảng Lời Chúa

Dr. Paul Kauffman

$10.00

111

Phương Cách Sống Ðạo Cơ Ðốc trong Gia Ðình Thờ Cúng Tổ Tiên

Mục Sư Phan Minh Hội

$03.50

112

Phương Pháp Hướng Dẫn Thiếu Nhi

Minh Nguyên

$05.00

113

Phương Pháp Nghiên Cứu Thánh Kinh

T. Norton Strerrett

$10.00

114

Quy Luật Phục Hưng

Armin R. Gesswein

$03.00

115

Sau Cơn Mưa

Ai Tâm

$05.00

116

Sống Theo Ðúng Mục Ðích

Rick Warren

$15.00

117

Sức Mạnh Của Một Người Vợ Cầu Nguyện

Stormie Omartian

$08.00

118

Sự Thánh Khiết trong Kinh Thánh

Donald S. Metz

$12.00

119

Tăng Trưởng Ðức Tin

Richard Patterson

$08.00

120

Tất Cả của Tôi Cho Sự Cao Cả của Ngài

Oswald Chambers

$12.00

121

Thánh Kinh Lược Khảo I & II (Trọn Bộ)

Henry H. Halley

$25.00

122

Thánh Kinh Nhân Ðịa Sử

Mục Sư Nguyễn Văn Bình

$15.00

123

Thánh Kinh Nhập Môn

R. Laird Hararis

$06.00

124

Thánh Kinh Phong Tục

G.M. Mackie

$05.00

125

Thánh Kinh Sử Lược

Homer-Dixon

$11.00

126

Thánh Kinh Tiết Dẫn

 

$20.00

127

Thánh Kinh Tiểu Từ Ðiển

Ông Phạm Quang Trọng

$10.00

128

Thánh Kinh Từ Ðiển I, II, III (Trọn Bộ)

Wm. C. Cadman

$75.00

129

Thần Ðạo Học I & II (Trọn Bộ)

John Drange Olsen

$45.00

130

Thần Học Hiện Ðại

David L. Smith

$15.00

131

Thần Học Tin Lành Nhập Môn

Karl Barth

$15.00

132

Theo Dấu Chân Chúa (In His Steps)

Charles M. Sheldon

$08.00

133

Thi Thiên 23 Dưới Cái Nhìn Của Người Chăn

Phillip Keller

$05.00

134

Thiên Chức Công Bố Phúc Aạm

Thần Học Phúc Aạm

$12.00

135

Thư Gia Cơ

Mục Sư Nguyễn Thỉ

$05.00

136

Thượng Ðế Và Con Người

Nguyễn Sinh

$02.00

137

Tiếng Gọi Tình Thương

Thơ Tường Lưu

$08.00

138

Tiếng Hát Trong Ðêm

Thơ Ái Tâm

$05.00

139

Tìm Hiểu Tuổi Thiếu Niên

Minh Nguyên

$06.00

140

Tình Già

Mục Sư Phan Thanh Bình

$15.00

141

Tình Yêu, Tình Dục Và Hôn Nhân

Evelyn Miranda- Feliciano

$05.00

142

Tình Yêu Và Gia Ðình

Nguyễn Sinh

$08.00

143

Trang Sử Mới

Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

$10.00

144

Truyền Giáo Vì Tình Bạn Theo Thánh Kinh

Dr. Thomas Stebbins

$12.00

145

Truyện Tích Kinh Thánh

Minh Nguyên

$05.00

146

Từ Ao Cà Sa Ðến Thập Tự Giá

Nguyễn Huệ Nhật

$15.00

147

Vào Nơi Chí Thánh I & II

Mục Sư Lê Phước Nguyên

$12.00/Q

148

Vì Sao Chúng Ta Tin?

Paul E. Little

$12.00

149

Voices Of The Glory

Stephen Adams, K. Neill Foster

$02.00

150

Vụ AÔn Và Sự Chết Của Chúa Giêxu

James M. Talker

$07.00

151

Vững Niềm Tin (Unshaken Faith)

Mục Sư Phan Thanh Bình

$15.00

152

Xây Dựng Gia Ðình Hạnh Phúc

Mục Sư Phan Thanh Bình

$15.00

153

Ý Nghĩa Thuộc Linh Mẫu Tự Hy-bá-lai

Bà QPMS Phạm Văn Năm

$05.00

 

TỦ SÁCH CHO THIẾU NIÊN

 

 

 1

Bí Mật Vũng Ô-Rô

Hoa Tâm

$05.00

2

Chiếc Họp Thiếc Bí Mật

Thúy Vũ

$05.00

3

Chiếc Tủ Chè Mất Tích

Thúy Vũ

$05.00

4

Con Chó Xù Màu Hồng

Tuấn Dũng

$05.00

5

Ðá Núi Biết Núi

Hoa Tâm

$05.00

6

Những Ðám Cháy Rừng

Hoa Tâm

$05.00

7

Săn Thú Săn Người

Hoa Tâm

$05.00

8

Thảo Ðồi Gió

Nguyên Ðình

$05.00

9

Thảo Và Ðứa Em Sinh Ðôi

Lâm Vũ

$05.00

10

Thảo Và Vụ Nghỉ Hè

Tuấn Dũng

$05.00

11

Tình Thương Mạnh Hơn Bảo Tuyết

 

$06.00

 

GIẢI NGHĨA KINH THÁNH CỦA CHARLES R. ERDMAN

 

 

1

Phúc Âm Mác

 

$06.00

2

Phúc Âm Lu-ca

 

$07.00

3

I Cô-Rinh-Tô

 

$06.00

4

Ê-Phê-Sô

 

$06.00

5

Các Thơ I, II Ti-mô-thê Và Tít

 

$06.00

6

Các Thơ I, II Tê-sa-lô-ni-ca

 

$05.00

 

GIẢI NGHĨA KINH THÁNH CỦA NHIỀU TÁC GIẢ

 

 

1

Sáng Thế Ký I & II

H. C Leupold

$10.00/Q

2

Ca Thương của Giê Rê Mi

H. A. Ironside

$09.00

3

Giô-Suê

A.B. Simpson

$07.00

4

Nhã Ca

George Burrowes

$09.00

 

GIẢI NGHĨA KINH THÁNH CỦA WARREN W. WIERSBE

 

 

1

Sáng Thế Ký I, II, III

 

$10.00/Q

2

Xuất-Ê-Díp-Tô-Ký

 

$10.00

3

Lê Vi Ký

 

$10.00

4

Dân Số Ký

 

$10.00

5

Giô Suê

 

$10.00

6

Các Quan Xét

 

$10.00

7

Phúc Âm Mathiơ

 

$10.00

8

Phúc Âm Mác

 

$10.00

9

Phúc Âm Luca I & II

 

$10.00/Q

10

Phúc Âm Giăng I & II

 

$10.00/Q

11

Công Vụ Các Sứ Ðồ (Quyển I & II)

 

$10.00/Q

12

Rô-ma

 

$10.00

13

Cô-rinh-tô (Quyển I & II)

 

$10.00/Q

 

GIẢI NGHĨA KINH THÁNH CỦA BARCLAY

 

 

1

Phúc Âm Mathiơ I, II, III

 

$10.00/Q

2

Phúc Âm Mác

 

$12.00

3

Phúc Âm Luca

 

$10.00

4

Phúc Âm Giăng I, II, III

 

$10.00/Q

5

Công Vụ Các Sứ Ðồ

 

$10.00

6

Thư Rôma

 

$10.00

7

Thư Côrinhtô

 

$10.00

8

Thư Galati & Eạphêsô

 

$10.00

9

Thư Philíp, Côlôse, Têsalônica

 

$10.00

10

Thư Timôthê, Tít Và Philêmôn

 

$10.00

11

Thư Hêbơrơ

 

$10.00

12

Thư Gia Cơ, Phierơ

 

$12.00

13

Thư Giăng, Giuđe

 

$10.00

14

Khải Thị I & II

 

$10.00/Q

 

SÁCH CỦA WATCHMAN NEE

 

 

1

Bài Học Gây Dựng Tín Ðồ Mới, Quyển 1

 

$11.00

2

Bài Học Gây Dựng Tín Ðồ Mới, Quyển 2

 

$12.00

3

Bài Học Gây Dựng Tín Ðồ Mới, Quyển 3

 

$14.00

4

Chức Vụ Cầu Nguyện Của Hội Thánh

 

$06.00

5

Chức Vụ Cung Ứng Lời Ðức Chúa Trời

 

$13.00

6

Có Hay Không Có Ðức Chúa Trời?

 

$01.00

7

Ðấng Christ Là Mọi Vấn Ðề Và Mọi Ðiều Thuộc Linh

 

$05.00

8

Ðời Sống Ðắc Thắng Và Sự Báp Tem Của Thánh Linh

 

$07.00

9

Ðức Chúa Trời Của AÔpraham, Ysác, Và Gia Cốp

 

$08.00

10

Ðức Tin Cơ Ðốc Bình Thường

 

$11.00

11

Ðức Tính Của Công Tác Viên Cơ Ðốc

 

$08.00

12

Giao Ước Mới

 

$06.00

13

Huyền Nhiệm Của Ðấng Christ

 

$05.00

14

Kế Hoạch Ðời Ðời Của Ðức Chúa Trời

 

$05.00

15

Làm Thế Nào Ðể Nghiên Cứu Kinh Thánh

 

$07.00

16

Những Người Ðắc Thắng Của Ðức Chúa Trời

 

$08.00

17

Phá Vỡ Con Người Bề Ngoài Ðể Giải Phóng Linh

 

$07.00

18

Uy Quyền Và Thuận Phục

 

$09.00

19

Sứ Giả Thập Tự Giá

 

$01.00

 

SÁCH CỦA VIỆN THẦN HỌC

 

 

1

Ba Ngôi Thiên Chúa

 

$10.00

2

Biện Giáo Học

 

$10.00

3

Các Sách Thi Ca trong Kinh Thánh

 

$12.00

4

Căn Bản Cơ Ðốc Giáo

John R. W Stott

$10.00

5

Chứng Ðạo

 

$10.00

6

Cựu Ước Lược Khảo

 

$10.00

7

Ðại Cương Cơ Ðốc Giáo Dục

 

$12.00

8

Giải Nghĩa Các Sách Ngũ Kinh đến Khải Huyền (Giá Trọn Bộ 7 quyển)

G.J Wenham, J.A Motyer, Carson . .

$70.00/Bộ

9

Giải Nghĩa Các Sách Lịch Sử

G.J Wenham, J.A Motyer, Carson . .

 

10

Giải Nghĩa Các Sách Tiên Tri

G.J Wenham, J.A Motyer, Carson . .

 

11

Giải Nghĩa Các Sách Thi Văn

G.J Wenham, J.A Motyer, Carson . .

 

12

Giải Nghĩa Các Sách Phúc Aạm Và Công Vụ Các Sứ Ðồ

G.J Wenham, J.A Motyer, Carson . .

 

13

Giải Nghĩa Các Sách Thư Tín I, Rôma, II Tê-sa-lô-ni-ca

G.J Wenham, J.A Motyer, Carson . .

 

14

Giải Nghĩa Các Sách Thư Tín II Và Khải Huyền

G.J Wenham, J.A Motyer, Carson . .

 

15

Căn Bản Cơ Ðốc Giáo

John R. W. Stott

$10.00

16

Giáo Lý Căn Bản

 

$10.00

17

Hướng Dẫn Học Kinh Thánh

James F. Nyquist & Jack Kuhatschek

$10.00

18

Kế Hoạch Phổ Biến Tin Lành Của Chúa Jesus

Dr. Robert E. Coleman

$10.00

19

Lược Sử Hội Thánh

 

$10.00

20

Nghiên Cứu Các Sách Tiểu Tiên Tri

 

$10.00

21

Nguyên Tắc Ðọc Và Hiểu Kinh Thánh

Gordon D. Fee & Douglas Stuart

$12.00

22

Những Chủ Ðề Trong Thần Học Cựu Ước

William Dryness

$12.00

23

Phương Pháp Giảng Giải Kinh

Mục Sư Tô Văn UÔt

$15.00

24

Phương Pháp Soạn Bài Giảng I, II

 

$10.00/Q

25

Phương Pháp Viết Khảo Luận

 

$12.00

26

Phục Hưng

D. Martyn Lloyd Jones

$10.00

27

Sứ Ðiệp Cựu Ước

 

$10.00

28

Sứ Ðiệp Tân Ước

 

$10.00

29

Tân Ước Lược Khảo

 

$10.00

30

Tăng Trưởng Ðức Tin

 

$10.00

31

Thánh Kinh Nhập Môn

 

$10.00

32

Thần Học Hiện Ðại

David L. Smith

$15.00

33

Thiên Sứ, Ma Quỉ Và Chiến Trận Thuộc Linh

B. J Oropeza

$12.00

34

Văn Chương Việt Nam

 

$12.00

 

CD, DVD & TAPE NHẠC

 

 

1

Bước Chân Con Trở Về

Văn Phẩm Sống Nhạc Phúc Aạm

$10.00

2

Ca Ngợi Thiên Chúa (DVD & VCD Karaoke)

Văn Phẩm Sống Nhạc Phúc Aạm

$15.00

3

Chiếc Cầu Qua Dòng Bão Tố

Văn Phẩm Nguồn Sống

$08.00

4

Chúa Quá Yêu Tôi (Tape)

World Agape

$05.00

5

Chúa Yêu Thương

Văn Phẩm Sống Nhạc Phúc Aạm

$10.00

6

Chuyện Tích Kinh Thánh I

Văn Phẩm Sống Nhạc Phúc Aạm

$10.00

7

Có Những Bước Chân

Văn Phẩm Nguồn Sống

$08.00

8

Ðứa Con Hoang Ðàng (Ca Kịch Cải Lương)

World Agape

$10.00

9

He Loves Me (Tape)

World Agape

$05.00

10

Jesus, Con Yêu Chúa

Văn Phẩm Sống Nhạc Phúc Aạm

$10.00

11

Jesus, Tình Yêu Diễm Tuyệt

Văn Phẩm Sống Nhạc Phúc Aạm

$10.00

12

Lời Nguyện Cầu

Văn Phẩm Sống Nhạc Phúc Aạm

$10.00

13

Lời Nguyện Cầu (Thánh Ca Cổ Nhạc)

Nguyễn Bá Nguyên Và Giao Tâm

$10.00

14

Lời Tạ Ơn

Văn Phẩm Sống Nhạc Phúc Aạm

$10.00

15

Mùa Ðông Gợi Nhớ (Giáng Sinh)

Nhạc Trẻ Productions

$07.00

16

Nguồn Sống Trong Tâm (DVD Karaoke)

Văn Phẩm Sống Nhạc Phúc Aạm

$15.00

17

Nhạc Khúc Tuyệt Vời

World Agape

$10.00

18

Suy Tư Bốn Mùa

Ðài Nguồn Sống FEBC

$10.00

19

Tâm Hồn Hiến Dâng

Ðài Nguồn Sống FEBC

$10.00

20

Tình Chúa Bất Diệt

Văn Phẩm Nguồn Sống

$ 08.00

21

Tình Chúa Bao La (Tape)

World Agape

$05.00

22

Tình Yêu Không Phai Tàn

World Agape

$10.00

23

Vững Tin Nơi Ngài

Văn Phẩm Nguồn Sống

$ 08.00

24

Tiếng Gọi

Bích Vân

$10.00

25

Tiếng Yêu Thương

Văn Phẩm Nguồn Sống

$08.00

26

Trên Cánh Phượng Hoàng

Văn Phẩm Nguồn Sống

$ 08.00

27

Trọn Ðời Dâng Hiến

Văn Phẩm Sống Nhạc Phúc Aạm

$10.00

 

KINH THÁNH

 

 

1

Tân Ước hay Tân Ước + Thi Thiên + Châm Ngôn (bỏ túi)

 

$02.50

2

Tân Cựu Ước Re-Typeset / Plastic Cover / Midium Size

 

$10.00

3

Tân Cựu Ước Re-Typeset / Bìa Plastic, Có Dấu Bấm (Thumb - Index)

 

$14.00

4

Tân Cựu Ước Re-Typeset Bìa Da, Có Dấu Bấm (Thumb - Index)

 

$30.00

5

Tân Cựu Ước Re-Typeset - Bìa Da Dây Kéo - 3 Cỡ : Lớn, Trung, và Nhỏ

Trung & Nhỏ : $25.00 / Lớn : $30.00

$25/$30.00

6

Tân Cựu Ước Bản Dịch Mới (Bản Diễn Ý) / Bìa Plastic

Arms of Hope 2002

$12.00

7

Tân Cựu Ước Bản Dịch Mới (Bản Diễn Ý) / Bìa Da

Arms of Hope 2002

$30.00

8

NIV Holy Bible

 

$10.00

9

NIV Holy Bible (Pocket)

 

$05.00

10

NIV New Testament With Psalms & Proverbs

 

$02.50

 

 

THÁNH CA

 

 

1

Giáo Hạt (Vinyl Cover) Màu Xanh

 

$15.00

2

Giáo Hạt (Hard Cover) Màu Ðỏ

 

$15.00

 

TRUYỀN ÐẠO ÐƠN ($00.30/Q)

 

 

1

Bảo Hiểm Linh Hồn

Phạm Quang Tâm

 

2

Bạn Thật Sống

Dr. Masumi Toyotome

 

3

Chiều Sâu của Vấn Ðề

Mục Sư Ðỗ Lê Minh

 

4

Chọn Lại Con Ðường

Nguyễn Thái Bảo

 

5

Con Người Cần Thượng Ðế Không?

Cố Mục Sư Nguyễn Bá Quang

 

6

Ðối thoại

Dr. Phan Như Ngọc

 

7

Gặp Chúa Trong Trại Tù Cải Tạo

Nguyễn Hữu Có

 

8

Giáng sinh có ý nghĩa gì đối với bạn?

Mục Sư Phan Minh Tân

 

9

Giáng Sinh Thời Ðiểm Khơi Lại Hy Vọng Mới

Mục Sư Billy Graham

 

10

Khôn cũng Chết, Dại cũng Chết, Biết thì Sống

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

 

11

Lòng Biết Ơn

Mục Sư Phan Minh Tân

 

12

Ngôi Sao Lạ

 

 

13

Người Mới

Nguyễn Trọng Nguyên

 

14

Những Bước Ðầu Theo Chúa

Tài Liệu E.E

 

15

Những Tiếng Gọi Trong Cuộc Ðời

Cố Mục Sư Nguyễn Bá Quang

 

16

Niềm Hạnh Phúc Tuyệt Vời

Dr. Phan Như Ngọc

 

17

Niềm Tin Của Người Dân Việt

Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng

 

18

Nước Trời

Mục Sư Ðoàn Văn Miêng

 

19

Ơn Trời

Trần Thị Hòa

 

20

Sống Trong Niềm Vui

Bà Hồ Như Cẫm

 

21

Sư Cô Diệu Thông Tìm Thấy Chân Lý

Sư Cô Diệu Thông

 

22

Sự Vui Mừng Lớn Cho Nhân Loại

Mục Sư Phan Minh Tân

 

23

Theo Một Triết Lý, Tôn Giáo, hay Chúa Cứu Thế?

Trần Thuyên

 

24

Thoát Chết

Nguyễn Trọng Nguyên

 

25

Tin Mừng Cho Người Việt Nam

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

 

26

Tình Yêu Nào?

Masumi Toyotome

 

27

Tình Yêu Vô Giá

Cố Mục Sư Nguyễn Bá Quang

 

28

Tôi Ðã Chết Và Ðược Sống Lại

Lý Cẩm Ðường

 

29

Tôi Ðã Chọn

Trần Thuyên

 

30

Tôi Tìm Thấy Chân Lý

Cao Lưu Ca

 

31

Tri Ân

Mục Sư Phan Minh Tân

 

32

Trở Về

Nguyễn Công Trực

 

33

Trở Về Mái Nhà Xưa

Dr. Lâm Ngữ Ðường

 

34

Từ Khoa Học Ðến Niềm Tin

Dr. Phan Như Ngọc

 

35

Vườn Sự Sống

Cố Mục Sư Nguyễn Bá Quang

 

36

Xuân Về Tết Ðến

Mục Sư Phan Minh Tân

 

37

Ý Nghĩa Ðời Người

Mục Sư Trương Văn Ðược